Rozšíření 3D Studia Max pro renderování vícepohledových stereoskopických animací

3D Studio Max Extension for Multiview Stereoscopic Rendering

Zadání

Prostudujte způsob renderování stereoskopických animací vhodných pro CAVE a autostereoskopické displeje. Dále prostudujte možnosti rozšíření modeláře 3D Studio Max. Na základě získaných poznatků navrhněte rozšíření, které umožní z existující scény obsahující animaci vyrenderovat videosekvenci pro dané cílové zařízení. Rozšíření implementujte a otestujte pro CAVE a autostereoskopický displej v Institutu Intermédií.

 
projekty/3d_studio_max_extension_for_multiview_stereoscopic_rendering.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 14:35 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki