Autorský nástroj pro mapování obrazových dat na 3D objekty

Authoring tool for mapping 2D visual content to 3D objects

Zadání

Prostudujte současné techniky používané pro mapování 2D obrazových dat na reálné 3D objekty pomocí projekce. Na základě získaných znalostí proveďte experiment a na jeho základě navrhněte a implementujte autorský nástroj umožňující ze vstupních dat (videa, zvuk, obrázky) vytvořit sekvenci, která bude promítána na konkrétní reálný objekt. Vstupem aplikace bude fotografie objektu z místa umístění projektoru. Aplikaci bude pak možné použít i pro samotnou projekci výsledku. Implementujte v jazyce C#. Svůj návrh průběžně konfrontujte s předem připraveným scénářem sekvence, na které pak bude možné demonstrovat tvůrčí proces.

 
projekty/authoring_tool_for_mapping_to_3d_objects.txt · Poslední úprava: 2012/03/26 09:38 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki