Materiály k úlohám

Zde najdete různé sesbírané odkazy nebo materiály, které můžete použít pro studium vámi řešeného problému.

3D Zvuk

Světla

Uživatelské Rozhraní pro web založené na videu

Mobilní aplikace

Virtuální galerie

Steroskopické video

CAVE

WebGL

Kinect

Mapping

iimavlib

 
y39mm1/materialy_k_uloham.txt · Poslední úprava: 2013/04/25 12:42 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki