3D komposer pro světelný design

3D Light Design Composer

Zadání

Prostudujte vlastnosti knihovny Java3D, bakalářskou práci „Aplikace pro řízení světelného parku“(dokončena) a funkčnost komerční aplikace GrandMA 3D a navrhněte plugin pro zmíněnou bakalářskou práci umožňující import geometrických modelů scén a knihovních modelů konkrétních světel. Pokuste se vizualizovat světelné stopy světel ve scéně na základě povelů přicházejících od jádra aplikace. Svůj návrh implementujte a otestujte v reálných podmínkách.

 
projekty/3d_light_design_composer.txt · Poslední úprava: 2011/07/10 16:00 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki