Simulace davu

Crowd simulation

Zadání

Prostudujte současně známé techniky simulace davu a jejich aplikace. Na základě získaných znalostí a s využitím experimentálních výsledků získaných v průběhu studia navrhněte a implementujte prostředí umožňující definici scény a pravidel chování davu a skupin. Dále navrhněte jazyk popisující výsledné chování jednotlivců na úrovni pohybu po scéně v čase. Zápis v tomto jazyce pak bude výstupem simulace. Naimplementujte rovněž aplikaci, která bude zápis v jazyce interpretovat a vizualizovat. Zvažte rovněž řešení pro běh simulace a animace v reálném čase bez ukládání mezivýsledků do souboru. Implementujte v C++.

 
projekty/crowd_simulation.txt · Poslední úprava: 2012/03/26 09:42 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki