Dynamická simulace tekutin

Dynamic Simulation of Fluids

Zadání

Prostudujte metody simulace tekutin ve vymezeném prostoru a po dohodě s vedoucím práce jednu z metod implementujte. Zvažte možnost urychlení výpočtů pomocí využití GPU. V takovém případě přizpůsobte této variantě i výběr vhodné simulační metody. Implementaci realizujte jako knihovnu pro systém CAVE a demonstrační interaktivní aplikaci. Jako implementační jazyk použijte C++ v prostředí OS linux.

 
projekty/dynamic_fluid_simulation.txt · Poslední úprava: 2012/03/26 09:39 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki