Metodika hodnocení současných video kodeků

Evaluation methods for video-codecs

Zadání

Prostudujte metody automatického a subjektivního hodnocení kvality videa a seznamte se s dostupnými kodeky používanými v OS Windows a Linux. Na základě nabytých zkušeností proveďte sady testů s cílem posoudit kvalitu vybraných kodeků aplikovaných na různé typy vstupních dat. Výsledky zobrazte v přehledných tabulkách a okomentujte.

 
projekty/evaluation_methods_for_video_codecs.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 13:57 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki