Interaktivní techniky pro imersivní VR zařízení

Interactive Techniques for Immersive VR Devices

Zadání

Prostudujte zařízení a principy používané pro interakci uživatele s virtuálními objekty v prostředí virtuální reality (VR). Na základě nabytých poznatků navrhněte jednoduchý způsob interakce s virtuálním prostředím a navrhněte princip měření pozice a orientace polohovacího zařízení. Navržený princip ověřte realizací polohovacího zařízení a implementací knihovny a demonstrační aplikace. Aplikace bude načítat jednoduchou 3D scénu a knihovna bude poskytovat informace o stavu periferního zařízení. Navržené řešení koncipujte do prostředí VR systému CAVE, kde ho zároveň otestujte. Jako implementační prostředí použijte jazyk C++ a OS Linux.

 
projekty/interactive_techniques_for_immersive_vr_devices.txt · Poslední úprava: 2011/07/10 16:01 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki