Toolbox pro tvorbu interaktivních multimediálních instalac

Multimedia Interactive Instalation Toolbox

Zadání

Na základě zkušeností z přechozích projektů realizovaných v rámci studia navrhněte a realizujte množinu nástrojů pro vytváření multimediálních interaktivních instalací, založených na používání projekcí, senzorů pro snímání pohybu uživatele a programových nástrojů realizujících předem daný scénář chování instalované aplikace. Svoji pozornost zaměřte především na vývoj programové části tak, že ve výsledku bude možné, aby aplikace příjímala vstupy ze senzorů a na základě scénáře reagovala vizuálním výstupem ve formě animovaných sekvencí. Ve výsledku bude instalace vytvářena jako interaktivní aplikace v níž bude nadefinována množina gest uživatele a množina pravidel pro mapování těchto gest na vizuální výstupy aplikace. Projekt implementujte v jazyce C++ a funkčnost implementace pak ověřte alespoň na čtyřech různých variantách scénáře multimediální instalace.

 
projekty/multimedia_interactive_instalation_toolbox.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 14:27 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki