Panoramatické video

Panoramic Video

Zadání

Prostudujte metody pro snímání panoramatického videa. Zaměřte se v rešerši na metody využívající vícekamerové systémy a ve vlastní práci na metody transformace videa pro prezentaci v zařízeních typu CAVE. Naimplementujte aplikaci, která má na vstupu paralelně několik videosignálů a na výstupu signál upravený pro dané zobrazovací zařízení. Zvažte i možnost varianty využívající stereo-video-signálu.

 
projekty/panoramic_video.txt · Poslední úprava: 2011/07/10 15:58 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki