Projektivní zobrazování obrazových dat na reálné objekty

Projective Mapping Pictures on Real 3D Objects

Zadání

Prostudujte současné techniky používané pro mapování 2D obrazových dat na reálné 3D objekty pomocí projekce. Na základě získaných znalostí vytvořte v prostředí VVVV nástroj, který umožní na fotografii 3D objektu vytvořit ze vstupních dat sadu vytypovaných efektů. Ověřený prototyp pak implementujte ve vhodném programovacím jazyce (C++). Použitelnost aplikace pak otestujte na předem připraveném scénáři. Rozsah práce postupně konzultujte s vedoucím.

 
projekty/projctive_mapping_on_real_objects.txt · Poslední úprava: 2012/03/26 09:41 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki