Vzdálené řízení panoramatické kamery

Remote Panoramic Camera Control

Zadání

S využitím dálkově ovládaného mobilního robota (zapůjčeno v IIM) osazeného 2-6 kamerami navrhněte sadu příkazů pro jeho ovládání z počítače. S využitím již hotových komponent implementujte aplikaci, která umožní přenos videa z robota do systému prostřednictvím bezdrátové sítě a jeho zobrazování. Dále navrhněte způsob zpracování vícekanálového videosignálu tak, aby bylo možné ho zobrazovat v zařízení typu CAVE a pokuste se svůj návrh integrovat do své aplikace.

 
projekty/remote_panoramic_camera_control.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 14:29 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki