Řízení scénické infrastruktury

Stage Infrastructure Control

Zadání

Prostudujte současné sw nástroje pro řízení světel a videa synchronizovaného se zvukem. Na základě svých zkušeností z předchozích projektů navrhněte architekturu aplikace, která umožní snadnou definici scénaře a jeho interpretaci. Ve svém návrhu zohledněte možnost integrace vaší aplikace s výsledky bakalárskych prací „Aplikace pro řízení světelného parku“(dokončena) a „3D komposer pro světelný design “ (paralelně běžící). Aplikaci implementujte v jazyce Java a otestujte na reálném scénáři performance vytvořeném ve spolupráci s odborníkem z oblasti světelného designu.

 
projekty/stage_infrastructure_control.txt · Poslední úprava: 2011/07/10 16:00 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki