Technické a estetické faktory ovlivňující tvorbu stereoskopického videa

Technical and Aesthetic Factors Influencing Production of Stereoscopic Video

Zadání

Prostudujte technologický řetězec pro tvorbu stereoskopického pořadu. Dále prostudujte množinu standardních pravidel používaných ve střihové skladbě pro klasické jednokanálové video. Na základě získaných znalostí a praktických experimentů identifikujte ta pravidla, jejichž aplikace v oblasti stereoskopického videa vyžaduje změnu v přístupu z technického i estetického hlediska a popište tyto případy. Výsledky své práce pak demonstrujte vytvořením klipu, na němž budou patrné rozdíly v použití střihových pravidel zvlášť pro mono a stereo verzi klipu.

 
projekty/technical_and_aesthetic_factors_influencing_production_of_stereoscopic_video.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 14:26 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki