Ultrazvukový detektor pohybu

Ultrasonic Motion Tracker

Zadání

Prostudujte principy sledování pohybu založeného na ultrazvukovém měření a navrhněte algoritmy využívající takový princip pro sledování pohybujícího se bodu v prostoru. Implementovaný detektor pohybu pak ověřte v laboratorních podmínkách na interaktivní aplikaci, která bude sledovat pozici jedné osoby v prostoru. Svoji aplikaci zhodnoťte z hlediska funkčnosti, přesnosti, maximálních rozměrů sledovaného prostoru, rušivých faktorů ovlivňujících měření a složitosti použití. Aplikaci také porovnejte s ostatními existujícími přístupy.

 
projekty/ultrasonic_motion_tracker.txt · Poslední úprava: 2010/12/14 10:43 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki