Virtuální zvukové prostředí

Virtual Audio Environment

Zadání

Využijte znalostí nabytých během studia předmětů MM1 a MM2 a navrhněte architekturu aplikace umožňující uživateli prostřednictvím grafického rozhraní vytvořit zvukový model prostoru a prezentovat v něm různé zvukové projevy s možností časové změny vybraných parametrů. Výsledkem by měl být nástroj pro vytváření prostorových efektů typu létající moucha v místnosti, simulace prostředí džungle apod. Aplikaci implementujte s využitím knihovny Directsound a Direct3D. Výsledek své práce zhodnoťte z hlediska věrohodnosti vytvářených efektů a porovnejte s jinými podobně zaměřenými nástroji.

 
projekty/virtual_audio_environment.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 14:28 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki