Ovládací systém pro CAVE

CAVE Launcher

Zadání

Prostudujte a zdokumentujte typické způsoby spouštění distribuovaných aplikací pro projekční zařízení CAVE, navrhněte a implementujte systém s intuitivním uživatelským rozhraním pro snadné ovladaní celého systému. Na základě dilčích experimentů integrujte do systému funkce zahrnující řízení aplikací (spouštění, ukončení), správa a řízení systému CAVE (ovládání uzlů klastru) a připravte podporu pro ovládání projektorů a další rozšiřování. Aplikaci otestujte pro CAVE v Institutu Intermedií v Dejvicích.

 
projekty/cave_launcher.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 14:36 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki