Zobecněné interaktivní techniky pro kolaborativní distribuovaný VR systém

Generalized interactive techniques for Collaborative VR System

Zadání

Prostudujte vybrané způsoby interakce uživatele s VR zařízeními na různém stupni imerse. Navrhněte a implementujte metody pro obecný popis této interakce. Ve svém návrhu definujte pravidla interakce s vybranými vstupními zařízeními a ověřte jejich použití v reálných aplikacích. Výsledkem práce bude popis protokolu a ukázková funkční implementace.

 
projekty/generalized_interactive_techniques_for_collaborative_vr_system.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 14:43 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki