Prohlížeč VRML pro systém CAVE

VRML browser for CAVE based systems

Zadání

Prostudujte možnosti a strukturu knihovny OpenVRML, navrhněte architekturu aplikace pro práci s VRML v distribuovaném prostředí systému CAVE založené na této knihovně a implementujte funkční jádro této aplikace. Při návrhu berte v úvahu budoucí rozšiřitelnost aplikace.

 
projekty/vrml_browser_for_cave.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 13:59 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki