Katedra počítačové grafiky a interakce

Multimedia and computer animation (AE4M39MMA) - under construction

Tato stránka je oficiálním zdrojem informací pro studenty předmětů A4M39MMA oboru Počítačová grafika magisterského programu Otevřená informatika na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Předmět je zajišťován Katedrou počítačové grafiky a interakce (K139). Praktickou část předmětu zajišťuje Institut intermédií (IIM) při FEL ČVUT v Praze.

Lectures: Thursday 14:30 T2:C4-157
Seminars: Thursday 16:15 T2:H1-25 (IIM)
Lecturers: Roman Berka, Ph.D. - berka [at] fel.cvut.cz Adam Sporka, Ph.D. - sporkaa [at] fel.cvut.cz
Consultants: Ing. Zdeněk Trávníček - travnicek [at] iim [dot] cz - IIM Ing. Jakub Hybler - hybler [at] iim [dot] cz - IIM
Time range: 2h lec 2h sem
Time table AE4M39MMA

Academic rules DCGI (still in Czech):

Pages of the course in White book of CTU.

Anotation

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled o algoritmech a metodách reprezentace typických problémů v oblasti počítačové animace (inverzní kinematika, animace lidské postavy, dynamika aj.) Část předmětu je též zaměřena na principy kreativních postupů při vytváření zvuku jako součásti audio-vizuálních projektů. V předmětu zazní i několik přednášek popisujících vybrané problémy z oblasti technologií pro filmovou produkci (MOCAP, Stereoskopie, trikové postupy).

Goals of the Course

Cílem předmětu je poskytnout informace o metodách řešení typických problémů v projektech z oblasti počítačové animace, virtuální reality a filmové produkce. Snahou je ukázat teoretický základ metod používaných v těchto oblastech a umožnit studentům, aby si tyto probrané techniky mohli sami vyzkoušet v rámci semestrálních projektů.

Course content

V průběhu semestru studenti navštěvují přednášky a semináře. Kromě toho pracují na zadaných tématech a vypracovávají semestrální úlohy v podobě implementace řešeného problému doprovázené dokumentací v určeném formátu a podpořené osobní prezentací před ostatními studenty. Semináře a konzultace budou probíhat v laboratoři Institutu intermédií, kde se studenti budou moci setkat s profesionálním vybavením používaným v oboru.

Required knowledge

Ability to develop applications in C++.

Lectures

Note: in case the number of english speaking students is less then 5 are lectures in Czech and for English speaking students will be the content explained separately during consultations in time of seminars.

Pořadí Téma
1 Introduction, Inverse kinematicsPDF 25.9.MMXIV Roman Berka
2 Dynamics, particle systemsPDF 2.10.MMXIV Roman Berka
3 Introduction to Fluid dynamics - one method used in CAPDF, inversed-PDF 9.10.MMXIV Roman Berka
4 Facial modelingPDF 16.10.MMXIV Roman Berka
5 Cloth Simulation PDF 23.10.MMXIV Roman Berka
6 Crowd SimulationPDF, inverse PDF 30.10.MMXIV Roman Berka
7 Motion Capture - MOCAP PDF 6.11.MMXIV Roman Berka
8 Lighting, keying, video composing, video registration. DVD & BRD technology PDF 13.11.MMXIV Roman Berka
9 Physical Basis of Acoustics PDF 20.11.MMXIV Adam Sporka
10 Processing SOund Signal PDF 27.11.MMXIV Adam Sporka
11 Making and Editing Electronic Music PDF 4.12.MMXIVAdam Sporka
12 Steroscopy, 3D Vision PDF 11.12.MMXIV Roman Berka
13 Special effects in film production - invited speaker N/A 18.12.MMXIV Štěpán Kment

Seminars

1 Introduction to the course, semestral projects. 1.10.MMXV
2 Consultations to projects. 8.10.MMXV
3 Consultations to projects. 15.10.MMXV
4 Consultations to projects. 22.10.MMXV
5 Consultations to projects. 29.10.MMXV
6 Seminary, the first check point. 5.11.MMXV
7 Consultations to projects. 12.11.MMXV
8 Video projection. 19.11.MMXV
9 Consultations to projects. 26.11.MMXV
10 Workshop video composition. 3.12.MMXV
11 Workshop sound composition for the previously created video. 10.12. MMXV
12 Consultations to projects. 17.12.MMXV
13 Presenation of projects. 7.1.MMXVI
14 Credits. 14.1.MMXVI

Evaluation

Each student will succes after semetral project acceptation by his lector and after presentation of the project before the end of semester. The exam is compulsory part of the course.

The student will get max. 100 points:

  • project 70 points
    • documentation 20 points
    • prezentation 20 points
    • implementation 30 points
  • exam 30 points (minimal amount to be success is 15 points – 5 points of max 10 during test and 10 points of max 20 during interview)

Classification:

90-100 A EXCELLENT
80-89 B VERY GOOD
70-79 C GOOD
60-69 D SATISFACTORY
50-59 E SUFFICIENT
0-49 F FAILED

Themes for exams requirements.pdf

Topics for Student Projects

Seminary task solve teams with max. 2 members.

The same task can be assigned only once.

Task Description Supervisor Team
1 IK-IJ Implement IK solver for simple kinematic chain without loops by the Jacobian Inversion as class in C++ or in python. Functionality of your solver then demonstrate on in real-time application connected to motion capture system (accessible in laboratory) as source for the end-effector position in the environment of system CAVE. Roman Berka -
2 IK-TJ Implement IK solver for simple kinematic chain without loops by the Jacobian Transposition as class in C++ or in python. Functionality of your solver then demonstrate on in real-time application connected to motion capture system (accessible in laboratory) as source for the end-effector position in the environment of system CAVE. Roman Berka -
3 IK-CCD Implement IK solver for simple kinematic chain without loops by the Cyclic Coordinate Descent - CCD as class in C++ or python. Functionality of your solver then demonstrate on in real-time application connected to motion capture system (accessible in laboratory) as source for the end-effector position in the environment of system CAVE. Roman Berka -
4 PS-VIZ Implement application which have text description of vector or scalar field on input and output is simulation vizualization of this field in the environment of system CAVE. In your solution, take into account possibility to interact with the application using depth sensor (like kinect). The design of architecture will be based on solver like class in C++ or Python. Roman Berka -
5 BODY Propose an application which has a desctription of body model and the output is visualization of its skeleton driven by motion data stream (eg. in bvh format). Implement the application in C++. Roman Berka -
6 CROWD Realise a concept of crowd behavior in several different situations (emergency, normal state, etc.). Implement application which is able to simulate the crowd and use simple visualization by rigid objects each representing a person. The visualization should be implemented for multiscreen device (CAVE). Roman Berka -
7 MOTION EDIT Implement application to visualize, analize and edit mtion data. Roman Berka -
8 ClothSim Choose a method for cloth simulation and implement an application which will simulate a fabrics in the wind or in gravitation. Implement possibiity t set different parameters of the cloth material and also of force moig with the cloth. Roman Berka -

Inverse kinematics

Motion capture - MOCAP

Particle dynamics and Fluid dynamics

Facial modeling and cloth modeling

Crowd simulation

Music and sound

CAVE

Other

 
ae4m39mma/ae4m39mma.txt · Poslední úprava: 2015/09/30 10:31 autor: berka
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki