Staré stránky předmětu Y39MM1

Katedra počítačové grafiky a interakce

Multimédia 1

Tato stránka je oficiálním zdrojem informací pro studenty předmětů A7B39MM1 a AD7B39MM1 v oboru Web a multimédia bakalářského programu STM na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Předmět je zajišťován Katedrou počítačové grafiky a interakce (K13139). Na výuce se podílí Katedra radioelektroniky (K137). Praktickou část předmětu zajišťuje Institut intermédií (IIM) při FEL ČVUT v Praze.

 • Přednáška: Středa, 11:00 - 12:30, KN:E-126
  • Ing. Roman Berka, Ph.D., berka (at) fel (dot) cvut (at) cz K139 - přednášky 1., 7.-13.
  • Ing. František Rund, Ph.D., xrund (at) fel (dot) cvut (dot) cz - K137 - přednášky 3.-4.
  • Dr. Ing. Libor Husník, husnik (at) fel (dot) cvut (dot) cz - K137 - přednášky 5.-6.
  • Ing. Adam Sporka, Ph.D. - K139 - přednáška 2.
 • Cvičení: Čtvrtek, 14:30 - 16:00 a 16:15 - 17:45, T2:H1-24c (Institut intermédií)
  • Ing. Roman Berka, Ph.D., berka (at) fel (dot) cvut (at) cz - K139 - cvičení 1., 6.-14., vedení projektů
  • Ing. František Rund, Ph.D., xrund (at) fel (dot) cvut (dot) cz - K137 - cvičení 2.-5.
 • Konzultanti:
  • Ing. Zdeněk Trávníček, travnicek (at) iim (dot) cz - IIM
  • Ing. Jakub Hybler, hybler (at) iim (dot) cz - IIM
  • Ing. Adam Sporka, Ph.D., sporkaa (at) fel.cvut.cz - K139

!!! Připravili jsme pro vás nová skripta !!!

Tým realizující předmět Multimédia I napsal učební text pro tento předmět. V lednu 2016 vyšla stejnojmenná skripta. Doporučujeme společně s přednáškami.

https://eobchod.cvut.cz/skripta_cvut/skripta_cvut/multimedia_i-150030051


Zkouškové termíny viz KOS: -

Zápočtové termíny

 14. týden na cvičení, pak po individuální dohodě emailem   

Předpokládané vstupní znalosti: schopnost algoritmizace, pojem spojité funkce, základní fyzikální pojmy (frekvence, rychlost, tlak), binární poziční soustava

Odkaz na předmět v Bílé knize. V případě odlišností má větší prioritu stránka předmětu zde na vyuka.iim.cz.

Harmonogram přednášek

Pořadí Téma Okruh
1 Multimédia jako prostředek komunikace, Fourierova transformace.PDF
Seznámení s obsahem kurzu, vymezení pojmů, Fourierova transformace v multimédiích.
2 Úvod do zvukové tvorby PDF
Reprezentace zvukového signálu v počítači a nástroje pro práci s ním.
3 Zvukové signály, popis a vnímání zvuku. PDF OKRUH WM-9
Klasifikace zvukových signálů. Vnímání zvukových signálů, princip maskování a jeho využití při kompresi signálů.
4 Číslicové zpracování zvukových signálů. PDF OKRUH WM-10
Číslicové zpracování zvukových signálů. Vliv číslicového zpracování zvukových signálů na jejich vnímání. Komprese zvukových signálů.
5 Technická zařízení pro snímání a reprodukci zvuku PDF OKRUH WM-10
Zdroje a šíření zvukových signálů. Snímání zvukových signálů, mikrofony. Reprodukce zvukových signálů, reproduktory a reproduktorové soustavy.
6 Prostorová akustika PDF OKRUH WM-9
Šíření zvuku v uzavřených prostorech. Vlnová akustika, geometrická akustika a statistická akustika. Akustika uzavřených prostor. Auralizace.
7 Snímání a záznam obrazu, technická zařízení PDF OKRUH WM-11,WM-12
Digitální kamera a digitální fotoaparát, součásti kamery, ovládací prvky kamery a jejich používání, základní pravidla při pořizování záznamu, záznam DV a DVCAM. Speciální kamery.
8 Ukládání obrazu a videa, datové formáty PDF OKRUH WM-8
Vymezení pojmů. Metody komprese obrazu a videa RLE, Huffman, JPEG, MPEG. Formáty pro ukládání rastrových a vektorových dat.
9 Stereoskopie PDF OKRUH WM-12
Binokulární vidění. Přehled principů stereoskopického zobrazování, metody vytváření stereoskopického obsahu.
10 Zpracování videa, střihové aplikace, kompozice videa, osvětlování a osvětlovací technika. PDF-video PDF-lighting OKRUH WM-11,WM-13
Základní pravidla střihové skladby, proces produkce filmu. Ukázky trikových technik, pojmy maskování, klíčování, kompozice. Osvětlovací technika, osvětlování.
11 Snímání pohybu a interakce PDFOKRUH WM-13
Technologie a principy pro snímání pohybu.
12 Odpadá.
13 Archivace, distribuce a prezentace multimediálního obsahu, technologie DVD, BRD archiving-PDF, dvd-PDF OKRUH WM-12,WM-13
Nástroje distribuce multimediálního obsahu DVB, GSM, IP. Prezentační technologie, principy projekčních zařízení. Médium DVD ROM a BRD. Problematika poměru stran, prokládání a konverze snímkové frekvence.
14 Pojem multimédia jako prostředek komunikace a oblasti aplikacíPDF
Ukázky hotových projektů z oblasti komunikace, vizualizace, produkce, audiovizuálního umění, architektury.

Harmonogram cvičení

Cvičení 2-5 a 7-11 budou organizována formou 4 dílen a budou dělena, tj. polovina studentů v kruhu absolvuje dílnu v sudém týdnu a druhá polovina v lichém týdnu. Ti studenti, kteří nebudou v daném týdnu na dílně, budou pracovat na semestrálním projektu (nejprve na konceptu 2.-5.týden a pak na implementaci 7. - 11. týden).

Pravidlo pro rozdělení studentů do dílen

V případě paralelky 102 (v rozvrhu od 14.30) přijdou studenti se sudým pořadovým číslem v týdnech 2, 4, 8 a 11. Studenti s lichým pořadovým číslem přijdou v týdnech 3, 5, 7 a 9. Studenti v paralelce 103 (v rozvrhu od 16.15) přijdou všichni v týdnech 2, 4, 8 a 11.

Harmonogram

Pravidla předmětu

 1. Semestrální práce bude zadána v 1. týdnu
 2. Prezentace projektů bude probíhat ve 13. týdnu.
 3. V průběhu semestru budou 2 testy uzavírající jednotlivé tematické celky (zvuk, video).
 4. V každém testu budou 4 otázky po 2 bodech. Minimální zisk je 4 body (jinak bude test opakován, maximálně však 2x).
 5. Zkouška je povinná.
 6. Před zkouškou je nutné získat zápočet.
 7. Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části a pokrývá témata přednášek.
 8. Ke získání zápočtu je potřeba kompletně odevzdat semestrální práci (viz Kritéria), absolvovat prezentaci projektu v době cvičení ve 13. týdnu a oba 2 testy. To vše se ziskem alespoň 20 bodů.

Celkové bodové hodnocení

Body za semestr (pro získání zápočtu)

K získání zápočtu je potřeba získat minimum 20 bodů.

Body nad 40 budou připočteny k zisku u zkoušky.

 • Semestrální úloha 24b
 • Průběžná práce (2 testy po 8b.) 16b
 • Prezentace 10b
 • Celkem 50b

Body u zkoušky (pro získání/výpočet známky)

 • Zkouskový test 40b
 • Zkouška 60b
 • Celkem 100b

Zkouška je povinná.

Klasifikace

Známka Zisk
A 90-100
B 80-89
C 70-79
D 60-69
E 50-59
F 0-49

Kritéria pro hodnocení semestrálních úloh

Všichni budou řešit jednotnou úlohu spočívající v produkci procedurálně generovaného obrazu a zvuku. Na řešení budou pracovat dvoučlenné týmy. Při hodnocení jejich výstupu budou zohledněna následující kritéria:

 1. variabilita
 2. originalita
 3. komentáře
 4. použitelnost

Zadání

S využitím podpůrných knihoven dodaných cvičícími naimplementujte aplikaci, která v reálném čase generuje zvuk doprovázený obrazem. Obě komponenty budete vytvářet na základě vámi navržených pravidel (a znalostí z přednášek).

Obsah odevzdaného projektu

Projekt bude odevzdaný v ZIP balíčku tak, aby bylo možné vaše zdrojové soubory po nakopírování do původní adresářové struktury přeložit a spustit. Balíček bude obsahovat:

 1. pouze vámi vytvořené zdrojové kódy přeložitelné v rámci původně staženého prostředí
 2. textový soubor README s popisem, kam který soubor patří
 3. přeložená spustitelná verze, datové např. zvukové a vaše konfiguračními soubory (pokud sbalíte celý projekt, smažte soubory, které se generují automaticky při překladu)
 4. prezentace (video náhled v PAL)
 5. závěrečná zpráva v PDF formátu max 5str. (popis záměru + inspirace, teoretický návrh - použijte např. schéma a popište, popis řešení, návod na spuštění a popisem parametrů a ovládání)

ZIP balíček je možné vytvořit selektivním sbalením pouze vybraných souborů se zachováním relativních cest. Odevzdání balíčků prosřednictvím některého úložiště (dropbox, filesender) do středy 25. května 2016, 10h.

Semestrální práce

Materiály k úlohám

Závěrečné prezentace

2014

2015

2016

Technika k dispozici pro prezentace

Roman Berka 2016/02/14 10:45

 
y39mm1/y39mm1.txt · Poslední úprava: 2016/05/18 08:02 autor: berka
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki