Staré stránky předmětu Y39MM1

Katedra počítačové grafiky a interakce

Tato stránka od 09/2020 již nebude udržována. Přejděte na novou zde: https://cw.fel.cvut.cz/b201/courses/b0b39mm1/start

Multimédia 1

Tato stránka je oficiálním zdrojem informací pro studenty předmětů B0B39MM1 zaměření Multimédia bakalářského programu SIT na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Předmět je zajišťován Katedrou počítačové grafiky a interakce (K13139). Na výuce se podílí Katedra radioelektroniky (K137). Praktickou část předmětu zajišťuje Institut intermédií (IIM) při FEL ČVUT v Praze.

 • Přednáška: Pondělí, 12:45 - 14:15, IIM - Institut intermédií (T2:H1-24c, hledejte zamřížované dveře s označením T2:H1-25 v přízemní chodbě v halových laboratořích FEL)
  • Ing. Roman Berka, Ph.D., berka (at) fel (dot) cvut (at) cz K139 - přednášky 1., 7.-13.
  • Ing. František Rund, Ph.D., xrund (at) fel (dot) cvut (dot) cz - K137 - přednášky 3.-4.
  • Dr. Ing. Libor Husník, husnik (at) fel (dot) cvut (dot) cz - K137 - přednášky 5.-6.
  • Ing. Adam Sporka, Ph.D. - K139 - přednáška 2.
 • Cvičení: Pondělí, 14:30 - 16:00, T2:H1-24c (Institut intermédií)
  • Ing. Roman Berka, Ph.D., berka (at) fel (dot) cvut (at) cz - K139 - cvičení 1., 6.-14., vedení projektů
  • Ing. František Rund, Ph.D., xrund (at) fel (dot) cvut (dot) cz - K137 - cvičení 2.-5.
 • Konzultanti:
  • Ing. Zdeněk Trávníček, travnicek (at) iim (dot) cz - IIM
  • Ing. Jakub Hybler, hybler (at) iim (dot) cz - IIM
  • Ing. Adam Sporka, Ph.D., sporkaa (at) fel.cvut.cz - K139

Doporučená literatura skripta

Tým realizující předmět Multimédia I napsal učební text pro tento předmět. V lednu 2016 vyšla stejnojmenná skripta. Doporučujeme společně s přednáškami.

https://eobchod.cvut.cz/skripta_cvut/skripta_cvut/multimedia_i-150030051


Zkouškové termíny viz KOS

Zápočtové termíny

 14. týden na cvičení
  

Předpokládané vstupní znalosti: schopnost algoritmizace, pojem spojité funkce, základní fyzikální pojmy (frekvence, rychlost, tlak), binární poziční soustava

Odkaz na předmět v Bílé knize: B0B39MM1. V případě odlišností má větší prioritu stránka předmětu zde na vyuka.iim.cz.

Harmonogram přednášek

Harmonogram přednášek Harmonogram cvičení
Týden Téma Okruh Téma
1 Multimédia jako prostředek komunikace, Fourierova transformace.PDF Úvod
Seznámení s obsahem kurzu, vymezení pojmů, Fourierova transformace jako nástroj v multimédiích. Seznámení s předmětem, ukázky technologií, vytvoření dvoučlenných týmů. Odkazy na software ke stažení: http://puredata.info/downloads/, testovací soubor k vyzkoušení, https://www.audacityteam.org/download/
2 Úvod do zvukové tvorby PDF Konzultace k projektu
Reprezentace zvukového signálu v počítači a nástroje pro práci s ním. Konzultace k projektu. Odkaz na knihovnu liburi.
3 Zvukové signály, popis a vnímání zvuku. PDF OKRUH WM-9 Zpracování zvuku - dílna I
Klasifikace zvukových signálů. Vnímání zvukových signálů, princip maskování a jeho využití při kompresi signálů. Zpracování a analýza signálů v reálném čase (pure data) - materiál.
4 Číslicové zpracování zvukových signálů. PDF OKRUH WM-10 Snímání a reprodukce zvuku - dílna II
Číslicové zpracování zvukových signálů. Vliv číslicového zpracování zvukových signálů na jejich vnímání. Komprese zvukových signálů. Snímání a reprodukce (vícekanálového) zvuku - materiál.
5 Technická zařízení pro snímání a reprodukci zvuku PDF OKRUH WM-10 konzultace k projektu
Zdroje a šíření zvukových signálů. Snímání zvukových signálů, mikrofony. Reprodukce zvukových signálů, reproduktory a reproduktorové soustavy.
6 Odpadá.
7 Prostorová akustika PDF OKRUH WM-9 konzultace k projektu
Šíření zvuku v uzavřených prostorech. Vlnová akustika, geometrická akustika a statistická akustika. Akustika uzavřených prostor. Auralizace.
8 Snímání a záznam obrazu, technická zařízení PDF OKRUH WM-11,WM-12 TEST / konzultace
Digitální kamera a digitální fotoaparát, součásti kamery, ovládací prvky kamery a jejich používání, základní pravidla při pořizování záznamu, záznam DV a DVCAM. Speciální kamery. TEST - snímání, reprodukce a zpracování zvuku
9 Ukládání obrazu a videa, datové formáty PDF OKRUH WM-8 Snímání videa a osvětlování - dílna III
Vymezení pojmů. Metody komprese obrazu a videa RLE, Huffman, JPEG, MPEG. Formáty pro ukládání rastrových a vektorových dat. Snímání videa, osvětlování, green-screen - materiál.
10 Stereoskopie PDF OKRUH WM-12 konzultace k projektu
Binokulární vidění. Přehled principů stereoskopického zobrazování, metody vytváření stereoskopického obsahu.
11 Zpracování videa, střihové aplikace, kompozice videa, osvětlování a osvětlovací technika. PDF-video PDF-lighting OKRUH WM-11,WM-13 Stereoskopie - dílna IV
Základní pravidla střihové skladby, proces produkce filmu. Ukázky trikových technik, pojmy maskování, klíčování, kompozice. Osvětlovací technika, osvětlování. Stereoskopie - materiál.
12 Snímání pohybu a interakce PDFOKRUH WM-13 konzultace k projektu
Technologie a principy pro snímání pohybu.
13 Archivace, distribuce a prezentace multimediálního obsahu, technologie DVD, BRD archiving-PDF, dvd-PDF OKRUH WM-12,WM-13 TEST / konzultace
Nástroje distribuce multimediálního obsahu DVB, GSM, IP. Prezentační technologie, principy projekčních zařízení. Médium DVD ROM a BRD. Problematika poměru stran, prokládání a konverze snímkové frekvence. TEST / konzultace - Video, Stereoskopie
14 Pojem multimédia jako prostředek komunikace a oblasti aplikacíPDF Prezentace, hodnocení
Ukázky hotových projektů z oblasti komunikace, vizualizace, produkce, audiovizuálního umění, architektury. Prezentace projektů, hodnocení, zápočet

Výsledky testu 1 - audio

Výsledky testu 2 - video

Hodnocení za semestr

Pravidla předmětu

 1. Semestrální práce bude zadána v 2. týdnu
 2. Prezentace projektů bude probíhat ve 14. týdnu.
 3. V průběhu semestru budou 2 testy uzavírající jednotlivé tematické celky (zvuk, video).
 4. V každém testu budou 4 otázky po 2 bodech. Minimální zisk je 5 bodů (jinak bude test opakován, maximálně však 2x).
 5. Zkouška je povinná.
 6. Před zkouškou je nutné získat zápočet.
 7. Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části a pokrývá témata přednášek.
 8. Ke získání zápočtu je potřeba kompletně odevzdat semestrální práci (viz Kritéria), absolvovat prezentaci projektu v době cvičení ve 14. týdnu a oba 2 testy. To vše se ziskem alespoň 20 bodů.

Celkové bodové hodnocení

Body za semestr (pro získání zápočtu)

K získání zápočtu je potřeba získat minimum 20 bodů.

Body nad 30 budou připočteny k zisku u zkoušky.

 • Semestrální úloha 24b
 • Průběžná práce (2 testy po 8b.) 16b
 • Prezentace 10b
 • Celkem 50b

Body u zkoušky (pro získání/výpočet známky)

 • Zkouškový test 60b
 • Zkouška 40b
 • Celkem 100b

Zkouška je povinná.

Ukázka otázek pro testy průběžné práce

Pozn: Součástí každé odpovědi je i vysvětlení symbolů, uvedení jednotek, popisky obrázků, os, apod.

 1. Jaká vlnová délka odpovídá kmitočtu 20 Hz? - stačí náznak výpočtu a numerický odhad, pro vzduch, normální podmínky.
 2. Jakou podmínku týkající se kmitočtového rozsahu číslicově zpracovávaných signálů musíme splnit při jejich vzorkování? Uveďte konkrétní příklad.
 3. Schematicky nakreslete (včetně popisu) řez elektrodynamickým reproduktorem a vysvětlete princip funkce.
 4. Načrtněte časový průběh a kmitočtové spektrum „diracova impulzu“ (jednotkového impulzu).

Klasifikace

Známka Zisk
A 90-100
B 80-89
C 70-79
D 60-69
E 50-59
F 0-49

Kritéria pro hodnocení semestrálních úloh

Všichni budou řešit jednotnou úlohu spočívající v produkci procedurálně generovaného obrazu a zvuku. Na řešení budou pracovat dvoučlenné týmy. Při hodnocení jejich výstupu budou zohledněna následující kritéria:

 1. variabilita
 2. originalita
 3. komentáře
 4. použitelnost

Zadání

S využitím podpůrných knihoven dodaných cvičícími naimplementujte aplikaci, která v reálném čase generuje zvuk doprovázený obrazem. Obě komponenty budete vytvářet na základě vámi navržených pravidel (a znalostí z přednášek).

Obsah odevzdaného projektu

Projekt bude odevzdaný v ZIP balíčku tak, aby bylo možné vaše zdrojové soubory po nakopírování do původní adresářové struktury přeložit a spustit. Balíček bude obsahovat:

 1. pouze vámi vytvořené zdrojové kódy přeložitelné v rámci původně staženého prostředí
 2. textový soubor README s popisem, kam který soubor patří
 3. přeložená spustitelná verze, datové např. zvukové a vaše konfiguračními soubory (pokud sbalíte celý projekt, smažte soubory, které se generují automaticky při překladu)
 4. prezentace (video náhled v PAL)
 5. závěrečná zpráva v PDF formátu max 5str. (popis záměru + inspirace, teoretický návrh - použijte např. schéma a popište, popis řešení, návod na spuštění a popisem parametrů a ovládání)

ZIP balíček je možné vytvořit selektivním sbalením pouze vybraných souborů se zachováním relativních cest. Odevzdání balíčků prosřednictvím některého úložiště (dropbox, filesender) do pondělka 6. ledna 2020, 10h.

Semestrální práce

Hodnocení

Zatím nic.

Roman Berka 2019/09/23

 
y39mm1/y39mm1.txt · Poslední úprava: 2020/09/24 06:27 autor: berka
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki