Služba pro publikování videa na webu

Web Based Video Publication Service

Zadání

Seznamte se s technologiemi pro prezentaci videa na webu a sestavte rešerši o těchto technologiích. S využitím již ukončených semestrálních projektů realizovaných v předmětu Y39MM1 na toto téma navrhněte architekturu webové služby, která bude spolupracovat s archivem a umožní vyhledávání a přehrávání videa z archivu na webu. Počítejte rovněž s možností, kdy vstupem nebudou data z archivu ale živý stream. Službu implementujte s využitím jazyka PHP a databázového stroje MySQL. Při návrhu berte v úvahu kompatibilitu s maximálním počtem klientských platforem. Zohledněte též bezpečnostní rizika týkající se neoprávněného přístupu k obsahu archivu a rizika související s uplatňováním autorského zákona. Hotovou službu otestujte v provozních podmínkách Institutu intermédií FEL ČVUT v Praze.

 
projekty/web_based_video_publication_service.txt · Poslední úprava: 2011/07/10 15:59 autor: neneko
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki