Stránky předmětu Y39MM1

 • Přednáška: Středa, 12:45 - 14:15
  • Ing. Roman Berka, PhD., berka@fel
 • Cvičení: Čtvrtek, 11:00 - 17:45
  • Ing. Roman Berka, PhD., berka@fel
  • Ing. Zdeněk Trávníček, travnz1@fel

Pravidla předmětu

Odkazy na dokumenty

Kritéria pro hodnocení úloh

 1. Specifikace úlohy (20%): identifikace problémů, popis struktury řešení. Doporučení: využijte dostupné návrhové nástroje
 2. Rešerše (20%): k dané problematice zpracujte rešerši z níž na základě např. jiných podobných projektů vyplynou zásady/filosofie pro danou práci
 3. Provedení (45%): každý člen týmu musí mít dopředu specifikovánu svou zodpovědnost a na základě této specifikace pak bude hodnocena kvalita provedené jeho části práce. Hodnocení této části projektu zohledňuje:
  • odborné znalosti využité při řešení problému,
  • vazbu na rešeršní část práce a
  • množství provedené práce.
  • Žádná z těchto částí by neměla převažovat na úkor ostatních.
 4. Dokumentace (10%): projekt bude obsahovat dokumentaci obsahující specifikaci úlohy, rešerši, technický i uživatelský popis řešení a popis možných perspektivních vylepšení
 5. Průběžné hodnocení (5%): v průběhu semestru jsou v 11 týdnu kontrolní cvičení na nichž bude zaznamenán stav projektů

Struktura závěrečné zprávy k semestrálnímu projektu v předmětu MM1

Závěrečná zpráva se podává za celý tým a má za cíl informovat o postupu při řešení zadaného úkolu a dalších technických problémů, které v se objevily v průběhu práce. Text by měl proto obsahovat záměr projektu a dále informace o nastudovaných materiálech a problematice dílčích řešení a souvisejících technologiích. Po té by měl následovat popis vlastního řešení (včetně technického popisu dílčích řešení) a dále popis omezení nebo popis nezdařených částí. V závěru práce bude zhodnoceno jak se zdařil původní záměr projektu. Na konci práce bude uveden seznam členů týmu s popisem jejich práce a procentuální podíl na projektu.

Hrubá struktura textu
 1. Záměr projektu
 2. Rešerše
 3. Vlastní řešení
 4. Zhodnocení řešení
 5. Závěr
 6. Řešitelský tým (emaily)
Obsah odevzdaného projektu

Projekt bude odevzdaný na jednom médiu obsahujícím:

 1. zdrojové kódy s návodem k překladu a instalaci nebo
 2. výsledná verze multimediální aplikace (funkční data, 3D modelz, animace)
 3. prezentace (trailer nebo slajdy)
 4. text závěrečné zprávy
 5. Pro web: Krátký abstrakt na cca 5 řádek v české a anglické verzi a obrázek charakterizující projekt 320×200. V abstraktu nepište nic o předmětu MM1 (to vyplyne z úvodu). Uveďte tam autory, záměr a případně odkaz na funkční instalaci.

Semestrální práce

Harmonogram přednášek

 1. Pojem multimédia jako prostředek komunikace a oblasti aplikací, proces výroby multimediální aplikace PDF
 2. Ukázky hotových multimediálních projektů PDF
 3. Ukládání videa a zvuku, datové formáty PDF
 4. Snímání a záznam obrazu, technická zařízení PDF
 5. Osvětlování, osvětlovací technika PDF
 6. Snímání a reprodukce zvuku PDF
 7. Záznam a zpracování zvukových signálů, zvukové efekty PDF
 8. Zpracování videa, střihové aplikace, digitální efekty PDF
 9. SW Nástroje pro multimédia PDF
 10. Technologie DVD a standardy PDF
 11. Proces tvorby DVD, nástroje PDF
 12. Archivace multimediálních dat PDF
 13. Distribuce a prezentace multimediálních aplikací, autorské právo PDF
 14. REZERVA

Harmonogram cvičení

 • 1. týden seznámení s předmětem
 • 2. týden Rozdělení do týmů a výběr semestrálek
 • 3. týden Seznámení s kamerou
 • 4. týden Seznámení se světly a jejich ovládáním
 • 5. týden Seznámení s mikrofonem
 • 7-10. týden Jeden kontrolní bod, přesný datum bude upřesněn
 • 13. týden Prezentace projektů
 • 14. týden Prezentace projektů, zápočty

Zdenek Travnicek 2009/06/02 11:38

 
y39mm1/y36mm1.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 12:47 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki